2018. június 13. Újhold: Nap ereje általi beavatások!

Az évkör azon szakaszához érkeztünk, amikor a Nap a Tejútra lép, így mostantól fokozottan érzékelhetjük a Nap ereje általi beavatásokat. A Nap analóg a világossággal, tiszta rálátással, cselekvéssel, aktivitással, önálló életvezetéssel, önirányítással, saját központunk megtalálásával és saját rendszerünkben központi szerepet vállalva, a rendszer működtetésével. Analóg a feltétlen, sugárzó szeretettel, energiaadással. Ha tudatosan figyelünk mindezekkel kapcsolatos megéléseinkre, ezen adottságok, teremtő erők működtetésére, akkor gyorsan és könnyen átláthatjuk, mit kíván most tőlünk a sorsutunk, minek van ideje, hogyan oldjunk meg egy adott helyzetet.

A Nap és a Hold ma este (21:44-kor) együttáll, az Ikrek jegyében, Nimród csillagkép felett, a Bika szarvainál. A cselekvő én és a lelkiség egységesülésével, a lélekre való rálátással így ez az újhold az isteni minőségbe való emelkedés szellemi küzdelmét üzeni. A Bika szarvai a Tejútra, az Istenek Útjára emelik fel e két fényerőt. A Hold alsó együttállásban a Nappal, alapvető minőségként mutatja a belső, lelki-érzelmi világot, ösztönöket, érzéseket, megérzéseket, mint alapelemeket – a fény, a világosság és a tetterő most vezérlő csillagként jelenik meg.