Április 9-10., kedd-szerda: Új minőség megszületése

Április 9-10-én a Vénusz találkozik a Neptunusszal, azaz Afrodité Poszeidonnal lelkünk mélytengerében, a Halak jelében. Hogy a lélekben rejtőző legmélyebb érzések felszínre kerüljenek, hogy az elszakítottság és különvalóság illúziója feloldódhasson, és ami Egy volt újra Egy lehessen.

A Nap és a Szaturnusz teljességre törekvő teremtő fényszöge rálátást ad az új minőség megszületése útjában lévő esetleges korlátainkra, melyek meghaladásának eljött az ideje.
Ami fontos és értékes számunkra annyira, hogy hajlandóak vagyunk érte feláldozni magunkból az időszerűtlent, az életképtelent, azt a felsőbb világ is megszenteli. És amikor ezt a fentről jövő égi áldást megérezzük olyan erőket vagyunk képesek mozgósítani magunkban, mely nem ismer lehetetlent.

Botos Orsolya

X