Szerző: EZita

Angyalkártya kedd éjszakára: Új ajtó tárul fel

Angyalkártya kedd éjszakára: Új ajtó tárul fel

🦄 Angyalkartya Keddre 🦄

Kezdetek
Egy új ajtó tárul fel előtted.

Unikornis kártya
Az unikornisok egy új lehetőség kulcsát kínálják neked. Mai üzeneted az, hogy vedd ezt észre. A kulcs számodra most egy új, saját magad teremtette lehetőség.

Megerősítés: Megragadom, és a sajátomként kezelem a kínálkozó lehetőségeket.

Összegzés: Vedd könnyedén Unikornisok üzenetét, de ne vedd semmibe

Megoldás 

Ez a kártya azt jelzi, hogy ideje megállni, lelassítani, lazítani és fellélegezni. Rafael arkangyal szerint az utóbbi időben túlfeszítetted a húrt, és teljesen kimerültél.

Ezért arra kér, hogy lazíts, vedd könnyedén a dolgokat, és bízd rá a gondjaidat.
A helyzetek sokszor maguktól megoldódnak, ha távolabbról szemléljük őket, tehát ez a kártya azt is üzeni, hogy vonulj vissza egy kis időre. Lehet, hogy elutazol egy nyugodt helyre, de az is lehet, hogy csak bizonyos távolságtartással kell kezelned az adott helyzetet.

Az első gondolat, ami eszedbe jut, útmutatás lesz az égiektől.

 

 

GYÓGYÍTÓ ÖRÖM – AZ IGAZI TÁRS

GYÓGYÍTÓ ÖRÖM – AZ IGAZI TÁRS

Az igazi társ ismertetője

Igazi társad csak az lehet, akitől nem félsz. Aki előtt nem kényszerülsz színjátékra. Nem is tudsz. Ha igazi társad, úgy jár benned, mint saját magában, és te is őbenne. Másokhoz hasonlóan te is sok mindent nem szeretsz magadban, de még annál is több dolog van, amiről nem is tudod, hogy benned van. Eldugtad, magad előtt is. Vagy így mondom inkább: lehazudtad. Olyan helyre dugtad, hogy te sem látsz oda. Nem is akarsz, nem is tudsz róla, de ő tud! Ő látja!

A társaddal “igazságviszonyba” kerülsz. Ez az, ami az igazi párkapcsolatban életveszélyes. Beengedni valakit magamba oda, ahová én sem megyek be szívesen: ez a jó kapcsolat alapja. Ez csak kölcsönös lehet. Ő is csak akkor lehet a társad, ha beenged önmagába. Lelkének olyan helyére, ahol nemcsak az értékeit, de minden szennyesét is őrzi, eldugva, hogy maga se lássa. Elfelejtse, és letagadja, olyan erővel, hogy meggyűlölje azt, aki szóvá teszi és megmondja neki.

Gondold el: ha le kell vetkőznöd, meztelenre, és ez még nem elég. Bele kell bújnod a legtitkosabb szerveddel a másik testébe, és be kell fogadnod a tested legintimebb részébe őt. Nincs mese.

Egymásba kell bújnotok hazugság, szemérem, szégyen, önvédelem nélkül. Egymásban kell járnotok, a legérzékenyebb, legtitkosabb helyeken. Így van a lelkünkkel is.

Azért ritkák manapság a jó kapcsolatok. Félünk tőle. Vagy én – vagy te. Rendszerint mindketten félünk, és nem azért, mert a másik előtt, hanem főleg azért, mert saját magunk előtt is kiderül, mi az, amit nem óhajtunk, és nem merünk megpillantani magunkban.

A jó párkapcsolathoz bátorság kell. Nyíltság.

Nyitni pedig csak az mer, aki nem fél meglátni önmagában mindazt, amit nem szeret, és nem fél kiadni másnak a “titkos kódjait.” Ezt csak azzal tudod megtenni, aki szeret téged.Vagyis tudod, hogy jót akar neked.”

Müller Péter

ÁLRUHÁS ANGYALOK: Tudod, miért fütyülünk, dalolunk?

ÁLRUHÁS ANGYALOK: Tudod, miért fütyülünk, dalolunk?

Az angyalok egyrészt láthatatlanok, másrészt közöttünk élnek, álruhában

Manapság elterjedt az a hír, hogy nagyon sok angyal vállal embersorsot. Látják, hogy a civilizációnk sodródik a végzete fele, s mivel félő, hogy az ember az egész természetet magával rántja, az angyalok mar nem tudnak felülről segíteni.

Megszületnek. Magukra veszik az emberi életet, és megpróbálják ezt a tébolyult emberfajt személyes jelenlétükkel megjavítani. Sok kisgyereknél fedezhetők fel angyali intelligenciák.

Ilyesmi máskor is előfordult, de soha ilyen tömegesen. Nem könnyű ezt a különbséget észrevenni, mert a picik négy – öt éves korukig mindig is hordoztak magukon angyalarcot és lényükben angyaltermészetet. De itt valami másról van szó. Egy magasabb szellemiség jelenlétéről. Nem tudom, így van-e, és azt sem, hogy egy ilyen lélektelen, elgépiesedett pokol-közegben, mint a mienk, nem vesztik-e el később angyal természetüket, s szárnyatlanul nem fulladnak-e bele abba a mocsárba, melynek megtisztítására vállalkoztak szegények.Nem tudom.

Az angyalok egyrészt láthatatlanok, másrészt közöttünk élnek, álruhában.

Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán álruhát öltött, de a születése pillanatában odafenn hagyta az angyal-múltjára való emlékezetét is. Ő sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá. Csak érzékenyebb. Finomabb.

A bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengszter világban élünk, Ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, link, Ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, Ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Össze akarja tartani, ami széthullana. Egyszerű, romlatlan lelkületű emberek ezek, jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. ,,Nem idevalók” Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal, a vérükbe van írva.

Ahonnan egy álruhás angyalt tévedhetetlenül fel tudsz ismerni, az nem a jósága, nem a bölcsessége, nem is a csodatévő hatalma. Ilyesmikkel, bár ritka tulajdonságok, egy kezdő angyal, sőt, néha egy ember is rendelkezhet.

Az igazi angyalt a kedélyéről lehet megismerni. Lényéből szüntelenül árad valami megmagyarázhatatlan derű.

Olyan lelkiállapot, melyet az ember csak akkor él át néhány pillanatig, amikor ráragyog a nap, amikor repülőgépe a sötét viharfelhők fölé emelkedik, oda, ahol mindig fényesség van, kék-ezüst tündöklés. Az életet sokan iskolához hasonlítják, ahol tanulni kell, üzemhez, ahol dolgozni kell, néha börtönhöz, ahol az ember bűnhődik. Az angyal mindezeken túl van. Túl van a hittanórákon, a filozófiákon; most már látja, hogy az Élet nem egyéb, mint játék. Úgy él, ahogy a madár fürdik a tócsában, vagy a hal fickándozik, önfeledten kiugrik a vízből, nem azért mert éhes, hanem ,,csak úgy”. Mint amikor az ember táncra perdül, nem azért, mert valaki felkéri, hanem mert nem bír magával. Kedve van hozzá. Jókedve.

Ezért a kedv szóért hívjuk is a csodálatos anyanyelvünkön kedvesemnek azt, akit nagyon szeretünk. És ha valakinek a kedvében jársz, azt jelenti, hogy nagy örömet okozol neki. Kedvesség nélkül nem tudok elképzelni szeretetet. Csak itt, ebben a végső tudatállapotban ébredünk rá arra, hogy minden bajnak, őrületnek mélységes oka van a teremtésben. Ez égetett ki belőlünk mindent, ami nem volt tiszta kedély és zavartalan boldogság. A mennyország ,,zenés – táncos” hely. Ahogy az egész kozmosz is az. Mindig mindenhol zene szól. Sőt, zenéből van szőve az egész Mindenség; rezgésből, hullámból, erők és részecskék szédült táncából – csak ezt eddig nem hallottuk. Nem volt fülünk hozzá. Az angyalok itt már akaratlanul énekelnek. Az ember is ezt teszi amikor vidám. Észrevétlenül fütyül ha olyasmit csinál, amit szeret. A jókedv dalol benne.

Tudod, miért fütyülünk, dalolunk? Mert azt érezzük: halhatatlanok vagyunk. Ez nem tudatosul bennük. Nem is gondolunk rá. Csak megérint bennünket az öröklét mámora. Az, hogy fenemód jó lenni! – hogy a világ nem keserves melóból, hanem örömteli játékból állt elő. Az istenélmény nem egyéb, mint a szüntelen ,,jó lenni” állapota. Átsuhant már benned ez az élmény? Ez a ,,de jó lenni”? Biztos vagyok benne.

Ebből értheted meg milyen egy angyalnak. Müller Péter

A SZEPTEMBERI HÓNAP ANGYALA: ZURIEL (BELSŐ HARMÓNIA HÍRNÖKE)

A SZEPTEMBERI HÓNAP ANGYALA: ZURIEL (BELSŐ HARMÓNIA HÍRNÖKE)

Zuriel a kozmikus rend, bölcsesség, egység és egyensúly angyala, abban segíthet nekünk, hogy visszanyerhessük a belső harmóniát.

Zuriel magas rangú Jupiteri angyal, aki a szellem bölcsességét segíti fejleszteni. Arra ösztönöz minket, hogy tanuljunk az élet leckéiből, úgy hogy az a magasabb szintű rálátásunkat és bölcsességünket gazdagítsa. Segíti mozgásba lendíteni a kreatív energiánkat és új ötleteket ad, hogy miképpen valósíthassuk meg sikeresen az életünk feladatait. Abban támogat minket, hogy eredményesen és hathatósan haladjunk a céljaink megvalósításának útján. Rávilágít és segít tudatosítanunk a bennünk rejlő potenciált, tehetséget és lehetőségeinket.

Zuriel segít nekünk, hogy megtalálhassuk életünk célját és helyünket a világban.

Zuriel energiája nyugalmat és békét áraszt, segít, hogy visszanyerjük egyensúlyunkat, érzelmi és szellemi harmóniánkat.

Zuriel által sokkal eredményesebbek lehetünk az önmegvalósítás tekintetében, mivel abban segít minket, hogy könnyedebben fejezhessük ki magunkat és következetesek legyünk a tettek tekintetében. Arra tanít, hogy az élet körülményeinek pozitív változásai, csak a belső átalakulás útján érhetők el. Arra sarkal minket, hogy hagyjuk el a mások feletti ítélkezést, kritizálást és bíráskodást, és figyelmünket inkább a saját belső világunk megváltoztatására fordítsuk.

Zuriel segíti feloldani a félelmeket, aggodalmakat és sérelmeket. Általa határozottabbá, eredményesebbé és magabiztosabbá válhatunk. Segít ha döntéseket kell hoznunk.

Írta: Aysha

Gyógyító Angyali üzenet keddre: Hittel és Bizakodással légy

Gyógyító Angyali üzenet keddre: Hittel és Bizakodással légy

Keddi Angyali üzenet

Mihály arkangyal: Bizakodás 🙏❤😇🙌💥💎 🙏

Mihály arkangyal melléd állt, és önbizalmat önt a szívedbe, hogy félelem nélkül tudj szembenézni feladataiddal (mi több, élvezd is azokat). Ez az arkangyal megvéd a kishitűségtől, hittel és bizakodással tölt el, s gondoskodik arról, hogy csak megbízható emberekkel találkozz, és ne kerülj kétes helyzetekbe.

Bízz az isteni gondviselés hatalmában, s érezd magad biztonságban az Ég védelmében. Az új élethelyzeteket és változásokat szükségképpen félelemmel fogadjuk. Talán te is aggódsz, lesz-e elég erőd megbirkózni azzal, ami rád vár. Tartsd azonban észben, hogy Isten nem állít olyan próbatétel elé, amely meghaladja erődet. A menny hatalmas társakról is gondoskodik – ilyen többek között Mihály arkangyal -, akik minden módon a segítségedre lesznek.

Az arkangyalok felügyelik a mellénk rendelt őrangyalokat. Mihály neve azt jelenti: “aki Istenhez hasonló”. Mind az Ó-, mind az Újszövetség fejedelemként szól róla, aki az alacsonyrendű hatalmakkal szembeszállva védelmez minket. Sokan számoltak már be csodálatos megmenekülésről és az Ég védelméről, amikor hozzá fordultak. Ezért is védőszentje a rendőröknek, biztonsági őröknek és tengerészeknek.

Szent Mihály, az arkangyal biztonságot és önbizalmat hoz neked, amennyiben hozzá fordulsz.

Angyali üzenetek őszre: Egy Nőnek kell, hogy legyen….!

Angyali üzenetek őszre: Egy Nőnek kell, hogy legyen….!

EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN…

Elegendő saját pénze ahhoz, hogy elköltözzön,
és kivegyen egy lakást magának
akkor is, ha soha nem áll szándékában,
és a szükség sem hozza úgy…
Egy tökéletes ruhadarabja arra az esetre, ha álmai munkáltatója
vagy álmai társa egy órán belül látni akarja…

EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN…
Olyan fiatalsága, amelyet kész hátrahagyni…
Egy jó szaftos múltja… amelyet alig vár, hogy elmesélhessen
majd öregkorában…

EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN…
Egy jó csavarhúzókészlete,
vezetékmentes fúrója és egy fekete csipkemelltartója…
Egy barátja, aki mindig megnevetteti…
És egy másik, aki hagyja, hadd zokogjon…

EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN…
Egy minőségi bútordarabja, amelyet nem úgy örökölt
valakitől a családban…
Nyolc egyforma tányérja,
talpas borospoharai,
és legalább egy receptje, amelyet ha megfőz,
a vendégei teljesen odalesznek tőle…
Az érzése, hogy ő maga irányítja a sorsát…

MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL…
Hogyan legyen szerelmes anélkül, hogy elveszítené önmagát…
Hogyan szakítson egy szeretővel,
és ellenkezzen egy baráttal anélkül,
hogy tönkretenné a barátságot kettejük között…
Hogy mikor kell keményebben küzdenie…
És mikor kell abbahagyni…

MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL…
Hogy nem tudja megváltoztatni a lábai hosszát,
a csípőcsontja szélességét,
és a szülei természetét…
Hogy a gyerekkora talán nem volt tökéletes,
de már vége van…

MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL…
Hogy mit tenne, és mit nem tenne meg a szerelemért és másért…
Hogyan kell egyedül élni…
Akkor is, ha nem jó érzés.

MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL…
Hogy kiben bízhat meg,
hogy kiben nem,
és hogy nem ő a hibás.

MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL…
Hogy hová kell mennie,
legyen szó a legjobb barátja ebédlőjéről,
vagy egy tündéri vendégházról az erdő mélyén,
amikor a lelkének gyógyulásra van szüksége…

MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL…
Hogy mit képes, és mit nem képes elérni egyetlen nap,
egy hónap,
egy év alatt.

ÁLLATKÍNZÓK KARMÁJA

ÁLLATKÍNZÓK KARMÁJA

Milyen karmát teremt magának az, aki az állatokat bántja?

Egy kedves hozzám forduló vetette fel azt a kérdést, hogy milyen karmát teremt magának az, aki az állatokat bántja?
A válaszomat megosztom Veletek is, hátha az másokat is érdekelhet.

Ugye az állatok és az ember lelke között lényeges különbség van. (Erről ide kattintva olvashatsz részletesebben.) Az állatoknak nincs szabad akaratuk, ebből következően felelősségük sincs a tetteikért (mely csupán a saját fajára jellemző ösztönös cselekedetekben merül ki), illetve karmája, s így újra testet öltési kényszere sincs. A testi halála után a személyiségének egy lenyomata ugyan bekerül a mindenség krónikájába, de maga a személyiség visszaolvad a saját faját tömörítő csoportlelkébe, melyet teremtő lelkek hoztak létre, s melyből a leszületése előtt kivált. (Amikor a testi halála után látni véljük egy kedvencünk szellemét, e lenyomatát látjuk csupán, melyből a tudatunk valóságos lényt teremt.) Ezzel szemben az ember szabad akarattal rendelkező, egyéni öntudattal rendelkező lélek, aki a személyiségét örökre megtartja. A szabad akaratából kifolyólag bármit megtehet, de a tetteiért felelősséggel tartozik, s ezért karmája van, s testet ölteni kényszerül addig, amíg a karmikus adósságait nem rendezte.

Az ember karmikus viszonyai – legalábbis nagyobb részben – ember és ember között érvényesül. Az ember lélekfejlődésében az állati lélek csupán eszköz, melyet tehát teremtő lelkek (olyan lelkek, mint mi, csak ők jóval előrébb járnak a lélekfejlődésben) hoztak létre, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy csupán eszközként kellene tekintenünk rájuk. Tisztelni kellene őket és csak a lehető legkevesebb fájdalmat okozhatnánk nekik.
Aki adott életében szükségtelenül okoz szenvedést állatoknak, az a tettéért felel. Azonban nem úgy, hogy akkor ő lesz a következő életében állat, s neki fognak szenvedést okozni, de nem is úgy, hogy emberként mások fognak neki hasonló szenvedést okozni. Hanem annak alapján, amit tettével más emberekben okozott, lelki értelemben.
Az ilyen ember a következő életében (például) egy lelkes állatvédő szerepében fog leszületni, aki kénytelen lesz végig nézni azt is, ahogyan mások kíméletlenül bánnak az állatokkal. S az éppen úgy fájni fog neki, ahogyan a korábbi életében fájt az ő tette más embereknek. Így egyrészről az érzést is megtapasztalhatta, melyet másoknak okozott korábban, plusz az állatvédő mivoltjával az állatoknak járó tiszteletet is gyakorolhatta, azt, amit előző életében nem tett meg. Ez tehát csupán egy példa volt, nyilván ahány eset, az annyi féle karmikus vonzattal rendelkezik, de a lényeg tehát, hogy mindig olyan élethelyzetbe kerülünk, ami a korábbi tetteink súlyának megértésére és hibás (vagy éppen helyes) voltára ébreszt rá és tanít meg bennünket. Az állatokkal vagy éppen a növényekkel szembeni bánásmódunk karmikus következménye döntően arra alapul, ami a tettünkkel más emberekben kiváltottunk, de figyelembe veszi természetesen az állatoknak vagy növényeknek okozott kár súlyosságát és a szándékot is, mely a tettünket jellemezte.

Mind a növény, mind az állatvilág, eszköze tehát az emberi lélek fejlődésének, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ettől függetlenül többé-kevésbé érző lények, s főként az állatok esetében igaz (de persze a növények esetében is), hogy csak a feltétlen szükséges ártást szabadna okoznunk nekik, valamint szeretettel és tisztelettel kellene irányukba lennünk.

Az állatokkal szembeni ártás és ártás között természetesen van különbség. Ha azért taposunk össze egy rovart, mert különben ellepnék a házunkat, teljesen más lapra tartozik, mint amikor csupán élvezetből öljük meg. Egy kutyát (vagy akár egy vadállatot) azért megölni, mert különben az ölt volna meg bennünket, teljesen más lapra tartozik, mint amikor lelketlenségből, borzasztó körülmények között hagyjuk elpusztulni. Egy állatot (a lehető legkíméletesebben) megölni azért, mert különben a testünk hiányt szenvedne, teljesen más lapra tartozik, mint amikor borzalmas körülmények és bánásmód közepette, halomra öljük le őket, csak azért, hogy teljesen szükségtelenül hízzunk mi magunk és/vagy a pénztárcánk. Egy rovart megölni nyilvánvalóan más kérdés, mint egy lovat, hiszen az idegrendszerük, így a fájdalomküszöbük is merőben más. És a sort még folytathatnánk.

Az állatok eszközei az emberi lélekfejlődésnek. Egyikük tanítást ad, például a feltétlen szeretetről, míg másikuk próbatétel elé állít bennünket, hogy miként bánunk egy olyan lénnyel, aki felett uralmunk van. Nekik nincs szabad akaratuk, csak azt teszik, ami a fajukra jellemző ösztönös rendszerben benne van. (Kivétel, ha az ember közelében tanulnak viselkedésmintákat, azonban ezt elhagyják, ha a természeti környezetbe kerülnek vissza.)

Nekünk viszont van szabad akaratunk és dönthetünk arról, hogyan bánjunk az állatokkal.

Bánjunk hát emberhez méltóan, emberségesen, amikor csak tehetjük.

Medek Tamás spirituális író, segítő

Karma 12 törvénye: Az életed csodálatos változása

Karma 12 törvénye: Az életed csodálatos változása

A karma, az ok és okozat kölcsönhatásának leküzdhetetlen törvényszerűsége. Tevékenységeink alakítják a jövőnket. Szabad akarattal, esélyekkel, és választási lehetőségekkel rendelkezünk.

“Az embert a gondolatai alakítják. Amit hisz, és gondol, az lesz az élete” – mondta Gandhi.

Nézzük a karma 12 törvényét, és, hogy hogyan változtathatjuk meg az életünket.

1. A legfontosabb törvény: Ki mint vet, úgy arat
Gondolkodásunknak, és tetteinknek következménye van. Ez lehet jó, vagy rossz is. Ha azt szeretnénk, hogy béke, harmónia, szeretet járja át az életünk, akkor gondolkodjunk, cselekedjünk ennek megfelelően. Attól függően, hogy milyen energiát “teszünk bele” a világba, válik pozitív vagy negatív töltetűvé az életünk.

2. Teremtés törvénye – Az élet nem csak úgy történik. Mi is részt kell vennünk benne!
Amit magunk körül látunk, az mind emberi tevékenység eredménye. Mivel egyek vagyunk a Világegyetemmel, szándékaink, és tetteink meghatározzák a teremtés evolúcióját.

3. Alázat törvénye
Ha negatív vonásokat látunk meg másokban, nem azt jelenti, hogy mi a létezés magasabb fokán vagyunk.

4. Evolúció törvénye – Bárhová is érsz, ott van a helyed!
Életünket folyamatos változás jellemzi, nem a környezetünkön, hanem magunkon kell változtatnunk. Ha sikerül lelkünk mélyén megváltoznunk, akkor életünk el fog indulni azon az úton, amely a legmegfelelőbb számunkra. Az egyetlen dolog, a mi legnagyobb ajándékunk, amit irányítani tudunk, az a lelkünk.

5. Felelősség törvénye – Az életünk olyan, amilyenné alakítottuk!
Ha rossz dolog történik az életünkben, azt jelenti, hogy valahol bennünk van a probléma. Ami minket körülvesz, az a belsőnket tükrözi. Vállalnunk kell a felelősséget azért, ami az életünkben történik.

6. Összefüggés törvénye
Az Univerzumban minden mindennel összefügg. Múlt, jelen, és jövő, minden összekapcsolódik. Minden egyes megtett lépésünk, egy másikhoz vezet, míg ezek végül mind a végső célhoz juttatnak el.

7. Koncentráció törvénye – Egy időben nem lehet két dologra koncentrálni!
Lelki fejlődésünk csak akkor következik be, ha elengedjünk negatív gondolatainkat, és cselekvéseinket. Figyelmünket szenteljük teljes egészében arra a dologra mindig, amit éppen végzünk.

8. Nagylelkűség törvénye
Meggyőződéseinket egyszer majd gyakorlatba kell ültetnünk. Ha valamit igaznak gondolunk, akkor azt be is kell bizonyítanunk.

9. Változás törvénye
A történelem addig ismétli önmagát, amíg meg nem tanuljuk a leckét! Bizonyos dolgok egészen addig ismétlődnek az életünkben, amíg rá nem jövünk, hogy másképp kell cselekednünk, és változtatnunk kell az útirányon.

10. Itt és most törvénye
Ha mindig a múlttal foglalkozunk, nem tudunk időt szentelni a jelenre. El kell engedni a múlt történéseit, engedjünk teret az álmainknak, vágyainknak, az új megtapasztalásoknak.

11. Türelem és jutalom törvénye
Nem hiába mondják, a türelem, rózsát terem. Az igazi boldogságot akkor kapjuk meg, ha azt csináljuk türelemmel, és alázattal, amit tennünk kell. Ha így teszünk, a megfelelő pillanatban megkapjuk, amire vágytunk.

12. Inspiráció törvénye
Mindig azt kapjuk, amit adtunk. Amennyi, és amilyen energiát fektetünk bele az életbe, pontosan azt fogjuk visszakapni.

Gyógyító öröm vasárnap éjszakára: Örömöd megújítja a hitedet

Gyógyító öröm vasárnap éjszakára: Örömöd megújítja a hitedet

Boldogan éltek, amíg meg nem haltak❤

Biztosítva van egy szerencsés kimenetel. Engedj el minden aggodalmaskodást, és légy biztos abban, hogy végül minden megoldódik.

Ez egy biztató kártyalap, amely azt jelzi, hogy a “film”, amelynek mostanában a főszereplője vagy, nagyon jól végződik. A kínosnak tűnő helyzetek csodálatos módon megoldódnak. A félreértések megbocsátást nyernek. A hibákról megfeledkeznek.

Arra buzdítanak, hogy ne aggódj a jövővel kapcsolatban, mivel a félelmeid beteljesülhetnek valami negatív módon. Ha túl sok aggodalom van benned, akkor a szó szoros értelmében képes vagy meghiúsítani annak a boldog tervnek a megvalósulását, amelyet számodra tartogat az ég. Tehát menj ki a természetbe, és kérd a tündéreket, hogy segítsenek a Teremtés tökéletességének örülnöd. Örömöd megújítja a hitedet, és biztosítja a rád váró szerencsés kimenetelt.

Megerősítés: Most minden az isteni és tökéletes rend szerint működik.

Menj bátran előre a megkezdett úton.🙏🍀 👐🙏❤😇🙌💥💎

Ez a kártya azt is jelzi, hogy jó úton jársz, és bátran haladhatsz tovább a célod felé. A szíved mindig megmutatja neked a helyes utat, és sosem fogsz eltévedni. Most az a legfontosabb, hogy tégy valamit – bármilyen apró és jelentéktelennek tűnő lépést – a célod felé.

Kérd Mihály arkangyal segítségét. Ő a segítségedre siet, támogatni és védelmezni fog téged ebben a fontos, változásokkal teli időszakban.

Angyalkártya hétfőre: Gyermeki Tisztaság

Angyalkártya hétfőre: Gyermeki Tisztaság

Őrangyal

Ez egy sokarcú válasz, amelynek értelmezése a helyzettől függ. Íme, a kártyalap lehetséges jelentései (intuíciód megmondja majd, melyik vonatkozik rád):

1. Legyél olyan, mint egy gyermek. Higgy gyermekin abban, hogy minden elrendeződik, és úgy is lesz.

2. Rövidesen egy gyermek érkezik az életedbe.

3. Figyelj oda gyermekedre vagy egy olyan kicsire, akinek te viseled gondját.

4. Jobbítsd általában a gyermekek helyzetét oktatással, ügyeik felvállalásával, gyógyítással vagy más módon.

5. Egy gyermek boldog a mennyben, jól érzi magát, és szeretetteljes üzenetét küldi neked.

A gyermekek tisztasága és ártatlansága az angyalokéhoz hasonló, ezért az Ég külön odafigyel rájuk. Biztos lehetsz benne, hogy amennyiben kicsinyekért imádkozol, szavaid elsőbbséget éveznek, s imáid mindig meghallgattatnak. Ez a kártya annak bizonysága, hogy földi angyalként jársz közben a gyermekek érdekében.

Az angyalok segítségedre lesznek ebbéli törekvéseidben, ha útmutatásukat kéred.

Megerősítő gondolatok:

Ha úgy gondolod, verve vagy, akkor így van,
Ha úgy gondolod, nem mersz, akkor így van,
Ha szeretnél nyerni, de úgy gondolod, nem tudsz,
Majdnem biztos, hogy nem fogsz tudni.

Ha úgy gondolod, veszteni fogsz, így lesz,
Mert a világban, amit találunk
A siker az emberek akaratával kezdődik —
Minden a lelkiállapotban gyökerezik.

Ha úgy gondolod, hogy reménytelenül lemaradtál, akkor így van
Gondolatban magasra kell emelkedned,
Önmagadban kell biztosnak lenned, mielőtt
Bármilyen díjat is elnyersz.

Az élet győzelmei nem mindig azokéi,
Akik a leggyorsabbak és a legerősebbek,
De előbb vagy utóbb az lesz a győztes.

Aki ÚGY GONDOLJA, GYŐZNI KÉPES.

X