2021-12-06

2021. szeptember 13 – 19-ig.: Mágikus hét veszi kezdetét

 Heti Csillagüzenetek

Csillagidőjárásjelentés

A legmágikusabb héthez érkeztünk, melyet a Nap – Neptunusz – Plútó háromszög is jelképez, de leginkább mégis az, hogy a Föld most hajózik Posszeidón végtelen óceánján.

Erről bővebben kicsit lejjebb részletesen írok. Előbb azonban az emberlélek-óceánjáról néhány gondolat:
Az ember minden szinten társas, sőt csoporthoz, csoportokhoz tartozó lény. Természetesen az emberiség nagy lélekcsaládjához tartozik, ami kisebb csoportokra is oszlik. Ezek közül a legjelentősebb, a legnagyobb a nemzet. A nemzeteknek is van inkarnációs ciklusuk, akárcsak az egyénnek. Megjelennek a küldetéseikkel, többé-kevésbé betöltik azokat, majd lassan eltűnni látszanak, s elhagyják a Földi teret.
Minden lélek eredendően tartozik valamelyik nemzethez, de érdekes az, hogy sok inkarnációt nem a saját nemzet családjával tölt, hanem más és más nép tagjaként él le, hogy teljesebbé váljon a tudása. Ha valaki például már kiskorától erőteljesen vonzódik például a kínai kultúrához, a nyelvet is könnyedén sajátítja el, akkor vélelmezhető, hogy a lelke eredetileg oda tartozik. Ugyanakkor, ha valaki erőteljes ellenszenvvel viseltetik valamely nép iránt, akkor jó eséllyel legközelebb oda fog leszületni, hogy azt a népet immár mélyen megismerve meghaladhassa az eddig benne lakozó negatív tartalmat.
A nemzetnél jóval kisebb csoport a lélekcsalád. Átlag hatvannégy lélek alkot egy lélekcsaládot. Ennek a családnak fele, harmada “lent” van a Földön fizikai testben, a többiek “felülről” segítik, s figyelik, hogy mennyire halad a küldetésében. És ahogyan az “anyanemzet” esetében, úgy a családi életében sem mindig abba a földi családba születik a lélek, amit a lélekcsaládja alkot. Ilyenkor gyermekként idegennek érzi magát otthon, és titokban úgy véli, hogy őt biztosan elcserélték a kórházban…
Aztán amikor találkozik egy igazi családtaggal, akkor az olyan élmény, mintha már ezer éve ismernék egymást. És ez igaz is, azzal a kiegészítéssel, hogy jóval több, mint ezer éves az ismertség. A misztikus tanításokban és a régi ábrázolásokban egyébként a dinnye – a benne lévő sok magjával – a nemzet, míg a szőlőfürt a lélekcsalád szimbóluma. Érdemes ezekben kora őszi napokban ennek tudatában fogyasztani ezeket a csodálatos gyümölcsöket, illetve meditációink, elmélkedéseink, merengéseink tárgyává tenni.
Síva isten papjainak a tanításai szerint összesen tizennégy milliárd emberi lélek van. Ha feltételezzük ennek az igazságát, akkor ennek több mint a fele fizikai testben most itt van a Földön. Ebből következik, hogy a családunk fele is itt van, hogy segíthessünk egymásnak, taníthassuk egymást, hogy EGYÜTT MŰKÖDHESSÜNK! Érdemes ezekben a napokban elmerengeni azon, hogy a vér szerinti családtagjainkon kívül, a környezetünkben élők közül ki az, kik azok, akik mélyebben érintik a szívünket, akik valamiért fontosak a számunkra, mert lehet, hogy igazi családtaggal találkoztunk…

A gyógyítás kozmikus kapuinak időintervallumai:

Általános, vírusra is ható gyógyító idő ezen a héten: 13.55 – 15.25-ig.
A késő esti praxis gyógyító kapui ezen a héten 22.15 – 23.45-ig vannak nyitva.
Napi üzenetek, csillag-kulcsok a Földről nézve:
Hétfő: A Hold és a Merkúr mai kapcsolata a gyógyító beszélgetések idejét hozza el, de mindenféle orvoslásnak, gyógyításnak is kedvez ez a nap, hiszen a Hold a Tejúton, a gyógyítás csillagainál vándorol. Ugyanakkor a lelki beszélgetéseknek, a család dolgaink tervezésének is kedveznek elsősorban a délutáni – esti órák. Érdemes a mai napon kicsit jobban figyelni a lélek jelzéseire, ezzel is előkészülve a holnapi Nap-Neptunusz kapcsolat által képviselt felismerési lehetőségekre.
Csillag-kulcsszavak: LÉLEKJELEK, EMELÉS.
Kedd: A Nap és a Neptunusz fényszöge ma válik a legerősebbé, ami azt jelzi, hogy itt az ideje foglalkozni a lelkünk mélységeivel. A lelkünkben elraktározott régi történések okaira, miértjeire, akár sorsszerűségeire ma jobban tudunk rálátni és megérteni azokat. A meditáció és a spiritualitással való foglalkozás kiemelt napja a mai.
Csillag-kulcsszavak: LELKI ALKOTÁS, MÚLTBÓL HOZOTT TUDÁS ÉS ÉRZÉKELÉS
Szerda: A Mars ma éjjel lép a Mérleg asztrológiai jelébe, s ez azt jelzi, hogy a szeretet, a béke és a harmónia érdekében végzett cselekvéseink eredményesek lesznek. Ezen a szerdán tegyünk valamit szebbé, harmonikusabbá! Ugyanakkor az Uránusz főszerepet kap ma a Naprendszerben ami a tudatunk tágításának, a korlátaink felismerésének és azok meghaladása érdekében végzett cselekvéseinknek kedvez.
Csillag-kulcsszavak: EGYENSÚLY, TOVÁBBLÉPÉS, POLARITÁS, KÉT VILÁG KAPUJÁBAN.
Csütörtök: A reggeli és a délelőtti órák segítik bármely dologban a mélyebb összefüggések meglátását, megértését. Ezen a csütörtökön hatékonyabban tudunk szintet emelni, megoldani, de a mélyreható átalakításoknak is kedvez ez a nap, leginkább a délelőtti időszak.
Ugyanakkor ma lép át a Nap a Szűz csillagképébe, ami jelzi azt is, hogy ami „nincs a helyén”, nincs rendben az életünkben, abban a mai naptól érdemes lépéseket tenni, s elengedni a szükségtelenné, fénytelenné vált külső-belső dolgainkat.
Csillag-kulcsszavak: SZÁRNYALÁS, A MULANDÓSÁG ÚTJA A HALHATATLANSÁG FELÉ.
Péntek: A Nap emelő kapcsolata a Plútóval ezen a pénteken a legmeghatározóbb, ezért is javaslom azt, hogy azon dolgainkat, amelyeket jobbá akarjuk tenni, ma vegyük elő, de a radikális átalakításoknak, melyeknek a világosság, a teljesebb tudatosság a célja, azoknak is kedvez ez az égi helyzet.
A Vénusz kapcsolata a Szaturnusszal ma a legerősebb, miközben a Hold is megjelenik kettejük kapcsolatában, ami jelzi, hogy a kapcsolati dolgainkban a gördülékenyebben tudunk eredményeket elérni, de a kreativitásunk is a megvalósítást, megvalósulást segíti. A társunk, a társaink érzelmi világára ma jobban érdemes odafigyelni azáltal, (is) hogy törekedjünk a velük való minőségi idő megélésére, megvalósítására.
Csillag-kulcsszavak: TITOKLÁTÁS, ANGYAL, EMLÉKEZÉS, FÉNYŐRZÉS.
Szombat: A Hold és a Jupiter mai találkozása a Vízöntő csillagainál segíti a tanulást, a tisztán látást, a lelki tisztázásokat, az imát és a meditációt, de a jövő elgondolásának, tervezésének is kedvez különösen azért, mert már érzékelhető, ahogyan távolról a Merkúr is ide kapcsolódik.
Csillag-kulcsszavak: ÖSZTÖNÖK URALÁSA, LÉLEKGYÓGYÍTÁS, TISZTÁNLÁTÁS.
Vasárnap: A Vénusz ma már az angyal „utolsó” csillagait érinti, miközben a Holddal kapcsolódva jelzi, hogy ez a nap mind a kapcsolataink teljesebbé tételének, mind a kreatív, illetve a művészi alkotómunkáknak kedveznek. Ez a kapcsolódás kiemelten segíti a lélek harmonizálását, a családi megoldásokat és előre lépéseket, szükség esetén érdemes ma mindezek megvalósulásáért érdemben tenni.
Csillag-kulcsszavak: URALÁS, KRETIVITÁS, HÁRMASSÁG, NŐI MINŐSÉG.

Forrás Paksi Zoltán (Asztrozófus)

error: Védett tartalom!