2021-10-17

Aktuális Energiák: Isteni Bölcsességek

A Plútó, az Alvilág ura lépteit lelassította, visszatért arra a kozmikus helyre, ahonnan már újra előre indulhat a cselekvés útján, és közben a Marssal alkotott teremtő kapcsolódása egyre szorosabbá válik.

A Plútó a mély titkokat, a felszín mögötti valóságot kutatja, így ismeri meg az árnyakat, így járja be az alvilág birodalmait, így válik képessé a mélységes radikális átalakulásra, a teljes, gyökerekig hatoló átminősülésre.

Most ennek idejében vagyunk. Önnön mélységeinkbe, ismeretlenbe merült részeink felszínre hozatalának, és a gyökeres átalakulásnak idejében.
A Mars a Kos jelében van, ami az egó világában az én akaratának érvényesítését jelenti, a fényvalóságban (a csillagos égen) azonban a Halak csillagkép már az egó világából, vagyis a karma köréből való megváltódás üzenetét ragyogja.
Azt sugallja az Isten Gyermekének, hogy ne harcolj többé saját árnyaiddal, ne vetítsd ki a világba, ne ítéld, ne üldözd, ne tagadd, mert mind Te vagy, mind részed, és csak egy eszközöd van a legyőzésére: ha felismered, ha tudatosítod.
A Mars, ha nem értelmetlen küzdelemre, haragra, rombolásra használjuk, akkor emelő, teremtő, létrehozó erőként, győzelemként jelenik meg életünkben.
A Plútó mögött fénylő Nyilas csillagkép üzenete szerint az isteni tudást, a fény bölcsességének forrását lelhetjük meg önmagunkban, ha ki merjük nyitni belső világunk feltáratlan szobáit, ha szembe merünk nézni az ajtók mögött rejtőzködő árnyakkal.
A felismert, nevén nevezett belső démonokkal az ember már nem a saját árnyait leplezi le társaiban, hanem a legmélyebb titkok kapui tárulnak fel társa szemében. A “Vigyázz, mert ismerlek!” helyett azt mondja: “Ne félj, mert ismerlek!”

Bármilyen ruhát is öltöttél magadra, bármi is tapadt hozzád évezredes vándorutad során: Látlak Téged.
A bennem lévő legfelsőbb egyetemes én a benned lévő lényeget érzékeli, az Igaz Önvalódat.
Botos Orsolya