2021-09-22

Aktuális Energiák: Sorsfordító erő, ami nyitja a tavaszt!

Már létrejött és egyre szorosabbá válik a nagy együttállás, melyet a Mars, Jupiter, Plútó és a Szaturnusz alkot az égen. A Bak zodiákusában vándorolnak, de mögöttük a Nyilas és a Sas csillagai ragyognak. Hatalmas erők mozognak, a kozmosz tánca egyszerre megrázó és átminősítő, áttranszformáló minden lélek számára.
Mindenkinek saját felelőssége, hogy mire használja ezt a sorsfordító erőt, ami nyitja a tavaszt, ami indítja az új évet. Aminek erőt adunk az növekedni kezd, és az így vagy úgy, de elhozza a mélyreható, gyökeres változást az életünkbe.

Idén drasztikus az összegzés, a számvetés ideje, és drasztikus az elindulás is. Mert nincs több idő a halogatásra. Nincs több idő a “majd holnap változtatok” hozzáállásra. Sok idő volt erre… Most le kell tenni az asztalra mindazt, amit összegyűjtöttünk. A tudás, az elmélet vizsgázik az anyagban.

A saját belső állapotunk, a saját belső megélésünk továbbra is a saját tudatosságunktól függ, és attól, hogy mire fókuszálunk, minek adunk erőt.

Csak az múlik el, ami igaztalan, aminek lejárt az ideje. Az születik meg, ami élő, ami igazán Te vagy, amit tán önmagadtól nem mertél volna meglépni…a kényelem
…a kishitűség…a berögződöttségek miatt…hiába kongatta lelked benned a harangot.

Hogy mennyire vagyunk tisztában az isteni törvényekkel, most vizsgázik. Hogy mennyire éljük az isteni bölcsességet, most vizsgázik.
Hogy tudjuk-e mennyire hajszálpontos Rend van az Univerzumban, hogy tudjuk-e mennyire nem véletlen egyetlen történés sem a saját életünkben, hogy megtudjuk-e tartani a hitünket a magasabb igazságban és törvényszerűségben, akkor is ha a körülöttünk lévő lehúzó erők áradata el akar sodorni, most vizsgázik.
Hogy tudjuk-e választani a magasabb rendűt, tudjuk-e választani az igazat, akkor is, ha látszólagos biztonságunk veszélyben van,
hogy valóban szembe merünk-e nézni a legmélyebb félelmeinkkel,
most derül ki valójában.
Hogy megmerjük-e lépni azt a változást, amit tán időtlen idők óta halogatunk, pedig valahol mélyen pontosan tudjuk, hogy ez a lényege az itt létünknek, most kerülhet napvilágra.

Hogy sorsunkat élni jöttünk, szívünk útján járni jöttünk, hogy életünkkel az Életnek értelmet adni jöttünk,
vagy csupán megúszni, túlélni, önfenntartani jöttünk.
Most dönthetjük el.

Az illúziókból épített Bábel Tornya összedől, hogy a Sas/Turul szárnyain kiemelkedjünk a szenvedő ént szolgáló köreinkből, és az isteni szeretetet megcélozva elkezdjünk az igaz belső énünkre építeni. Botos Orsolya