2021-11-30

Angyali üdvözlet: A világ kereke

A világ kereke végtelen spirálisokban kering, és minden spirális újabb követelményeket támaszt.

Az emberiséget ez tájékozódásra készteti, és az emberiség kénytelen ehhez igazodni, kénytelen együtt ebben az irányban haladni.

Ekkor azonban megjelenik az alantas természet lehúzó, szívó hatása, a megkristályosodás, amely megragadja őt. Ez a meghasonlottság állapota. Az örökös kompromisszum keresése során az ember megpróbálja azt is elnyerni, de ezt is megtartani. Erre aztán széthullás és fájdalom következik. Aki a bölcsességet szaporítja,az a szenvedést gyarapítja. Vagy pedig elpusztul!
A visszalépés vagy a helyben állás pusztulást jelent.
A bölcs rendeltetés a szörnyű szenvedésnek ezt a folyamatát
hozzáigazította az emberiségfejlődés téridőrendi lehetőségeihez.
A gnosztikus filozófia pedig azért oly veszélyes, mert a felgyorsított
folyamatot képviseli, és ez a folyamat szintén benne rejlik
természetében.

Nem nehéz megérteni, hogy aki a felgyorsított folyamatot választja,
az ennek megfelelően szenvedéstöbbletet várhat el, és rövidebb
idő alatt számtalan konfliktust kell kibírnia és megoldania.
De ha erős, ha megpillantott valamit az igaz világosságból,
aki látja, hogy az élet láthatárán ragyog a fény, az átlépi a határvonalat,hogy csatlakozzon az útépítők seregéhez.
Aki felismeri az isteni erőfeszítést, Krisztus szenvedését ebben
a világban és ezzel a világgal, az ujjongva választja a felgyorsított
folyamatot, mert segíteni akar, megváltani, és célba vinni Istent
és embert. Ez a felgyorsított folyamat az egyetemes szeretet törvényének legragyogóbb bizonyítéka. Ha az ösvény bejárásának képessége nem lenne jelen, akkor ez a mindenség megnyilvánulásának hiányosságát jelentené.
A megszabadulás két úton lehetséges. Az egyiket a szeretet törvényének, a másikat a törvényszerűség törvényének akarjuk nevezni. Ha Ön meg akar szabadítani valakit az alacsonyrendű
erők pokolbéli mélységeitől, akkor bizonyára nem egy lassított
felvétel tempójában vezetné kifelé, hanem karon ragadja, és gyors
rántással a világosságra vonja. Ez a szeretet….
Ne próbálja ésszel megérteni! Ehhez a legbensőségesebb megérzésére van szüksége, akkor megérti, hogy a beavatás ösvénye a szeretet ösvénye. Ha mindebből csak egy leheletnyit is megért, akkor lábát már az ösvényre helyezte, akkor kiemeltetik az idők örvényéből Isten örök megrendíthetetlenségébe. Akkor felemelkedik a szeretet tágas, alaktalan, ragyogó áttetszőségébe. Ilyen szeretetet tanúsított az Atya irántunk, amikor a Fiát, a Krisztust
küldte hozzánk.

Őt szeretjük egész lelkünkkel, egész szívünkkel és egész
eszünkkel.

Ez a Rózsakereszt Szerzetének szent ismérve. Ez a
Vízöntő kovásza. Hallja meg hát, kedves Olvasó: mi a Krisztust
szolgáljuk!
J. VAN RIJCKENBORGH: A Rózsakereszt Szerzetének hitvallása (Confessio Fraternitatis R.C.)

 

error: Védett tartalom!