2021-09-24

Angyali üzenet hétfőre: Tudatosság – éberség és önvizsgálat

A látszat világban küzdelem van, harc a vélt igazságainkért, küzdelem a tudattalanunkból kivetített démonizált alakokkal.

A nem megfelelően működtetett erők feszíthetnek, megpróbálnak, megfélemlíthetnek. Konfliktust szíthatnak, robbanásra, rombolásra késztethetnek.
De bármily látványos, bármily hangos a tüzijáték,
ezek nem a valóságunkból erednek.

A fénnyel írott égi jelek láttatják, hogy levágva láthatatlan kötelékeinket, melyek a múlt lehúzó erőit életben tartják, melyekkel benne tartjuk magunkat az ismétlődések körében, éltető, teremtő erőt nyerünk. Mert erre a rendkívüli energiához van egyben szükség az új minőség elindításához is, az új világ megszületéséhez.
Tudatosság, éberség, önvizsgálat szükséges, hogy észrevegyük: az egó látszólagos, mégis túlértékelt
igazságának adunk erőt, táplálékot adva ezzel értelmetlen küzdelmeknek, mérgező, öngerjesztő konfliktusoknak, vagy szívünk igazságához kapcsolódunk, teret adva a szeretet bölcsességének. Meggyújtva lelkünkben az égi bölcsesség fényét.

Mennyire tudunk bölcsen bánni az erőinkkel, most derül ki valójában.

A következő időszakban a tudattalanba nyomott erők emelő, teremtő erővé alakítására, egy igazán mély, belső transzformációra kapunk lehetőséget.
Ehhez azt szükséges tudatosítanunk, egy pillanatig sem tévesztve szem elől, hogy minden külső kihívást jelentő helyzet belső feltáratlan titkainkra mutat rá.
Csak olyan erőkkel találjuk szembe magunkat, melyet mi magunk hívunk be, mi magunk idézünk meg saját mélységeinkből.

A behívott erők minőségén pedig mi magunk tudunk változtatni önnön átalakulásunk, belső nemesedésünk révén. Botos Orsolya