2021-12-02

Angyali üzenet szombat estére: Hétfői újhold készülőben

A Nap a Szaturnusszal készül szembenállásra, melynek beteljesülése a hétfő esti Újholddal válik egyben a megújulás, az új minőség születésének pillanatává.

A Rák megnyíló, befogadó része ragyog a csillagos égen, megnyílni a szeretetnek, a magasabb minőségeknek, illetve megengedni a dolgoknak, hogy úgy legyenek, ahogy vannak, ez válhat most az önmeghaladás és egyben az újjászületés kulcsává.
Éretté válásunk első jelei akkor mutatkoznak meg, amikor felismerjük és elismerjük saját éretlenségeinket.
Akkor tudjuk meghaladni saját korlátainkat, ha előbb felismerjük őket. Ha képesek vagyunk beismerni és tiszteletben tartani eddig tagadott határainkat: elkezdenek feloldódni.
És ha képesek vagyunk elszánni magunkat képzelt korlátaink átlépésére: elkezdenek feloldódni.
Valahányszor alábecsüljük vagy túlbecsüljük önmagunkat saját éretlenségünkről teszünk tanúbizonyságot. Az önvád és az önhittség egyaránt megrekeszt, egyik sem vezet ki a sötét erdőből.
A bennünk élő isteni önvaló nem foglalkozik a tévedéseinkkel, nem foglalkozik a sikereinkkel, nem tapsol meg és nem késztet bűntudatra.
Belső fejlődésünkben lényegi előrelépés akkor tud történni, amikor elvárás, ítélkezés és kompenzálás nélkül tudunk önmagunkra tekinteni, és megengedjük magunknak, hogy azok legyünk, akik valójában vagyunk. Itt és most, a jelen valóságában.
Belső érettségünk akkor mutatkozik meg, amikor már nem képzeteinken, vágyainkon, félelmeinken át óhajtjuk látni dolgokat, hanem úgy, ahogyan valójában vannak.

Ekkor a kondicionált elme félreáll, és a lélek számára megnyílnak magasabb szférák kapui.
Botos Orsolya

error: Védett tartalom!