2020-09-29

Angyali üzenetek szeptemberre: Végtelen létünk….

A Földön, a láthatóban, a formai világban minden mulandó, minden változó.

Csupán a csillagok, akik évezredek óta figyelnek bennünket. Évezredek óta tanúi formai létünk szüntelen változásainak.
Tanúi a káprázat mocsarában való vergődéseinknek, a forrásunkból áradó fény általi megtisztulásainknak, emberólomból
Istenemberré válásunknak.

Csupán a csillagokat láthatjuk ragyogni változatlanul életeink láncolatán át.
Ők emlékeztetnek örök vándorutunkra, végtelen létünk igaz eredetére.
Kivezetnek a földi lét körforgásából, sorsunk labirintusából. Mély tudatunkba égett téves mintázatainkat ősidőktől fogva bennünk élő szakrális jelképekre cserélik, feltárják a bennünk is ott ragyogó isteni minőségeket, kezünkbe adják megváltásunk titkos kulcsait.
Öröktől fogva ismernek.
Öröktől fogva bennünk fénylenek.

Önmagunk örvényéből kivezetve, visszaemelnek a Végtelenbe.
Botos Orsolya

X