2021-10-28

Égiek áldása péntekre: Spirituális törvények Dan Millmann tollából

1. A rugalmasság törvénye

A rugalmasság sokkal hasznosabb, mint a passzivitás vagy az ellenállás. Ha még a legfájdalmasabb tapasztalatokat is a magunkévá tesszük és aktívan felhasználjuk őket, sokkal hatékonyabban fogunk megküzdeni a nehézségeinkkel, mivel azokat spirituális tréningnek tekintjük.

2. A választás törvénye

Az élet legalapvetőbb választása az, hogy kinyílunk vagy bezárkózunk-e, hogy kreatív és önkifejező energiáinkat pozitív vagy negatív módon nyilvánítjuk-e meg a világban. Bármilyen körülmények között is találjuk magunkat, mindig hatalmunkban áll megválasztani, milyen irányban haladjunk tovább.

3. A tökéletesség törvénye

Transzcendens nézőpontból szemlélve minden és mindenki feltételek nélkül tökéletes. Hagyományos nézőpontunkból nézve nem létezik tökéletesség, legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el, és ez is rengeteg időt és energiát igényel.

4. Az ítéletnélküliség törvénye

Az egyetemes szellem nem ítélkezik felettünk, az ítéletalkotás emberi találmány. Az összehasonlítás és a szembeállítás az irányítás eszköze, amellyel a tökéletesség, az erkölcs és az igazság mesterséges és gyakran idealisztikus normáihoz mérjük magunkat.

5. Az őszinteség törvénye

Az őszinteség lényege az, hogy felismerjük, elfogadjuk és kifejezzük hiteles belső valóságunkat. Csak akkor beszélhetünk és viselkedhetünk őszintén embertársainkkal, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz. A teljesség tekintetében az őszinteség azt jelenti, hogy az ellenkező irányba ható negatív impulzusok dacára is a magasabb rendű törvények szerint cselekszünk.

6. Az intuíció törvénye

Csakis akkor teremthetünk kapcsolatot intuíciónk és bölcsességünk forrásával, ha identitásunkat és önértékelésünket többé nem embertársaink véleménye határozza meg. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy imádjunk valamit, a kérdés csak az, vajon a vélemény vagy saját szívünk Istenét akarjuk-e imádni?

7. Az elvárások törvénye

Az energia követi a gondolatot, afelé haladunk, amit képesek vagyunk elképzelni, és e határokon nem juthatunk túl. Tapasztalatainkat a feltételezéseink, az elvárásaink és a hiedelmeink színezik meg. Ha megváltoztatjuk elvárásainkat, az élet összes aspektusával kapcsolatos tapasztalatainkat is megváltoztatjuk.

8. A jelen pillanat törvénye

Az idő nem létezik. A dolgok, amelyekre mint múltra és jövőre utalunk, csakis elménk számára valóságosak. Az idő képzete pusztán gondolati és nyelvi megegyezés, társadalmi egyezmény. Valójában csak a jelen pillanat áll a rendelkezésünkre.

9. A cselekvés törvénye

Nem számít, mit érzünk és mit tudunk, nem számít, milyen adományokkal és tehetségekkel rendelkezünk, csakis a cselekvés által hívhatjuk létre azokat. Azok, akik csak azt hiszik, hogy megértjük az elkötelezettséghez, a bátorsághoz vagy a szeretethez hasonló fogalmakat, egy nap majd felismerik, csak azt tudjuk, amikor cselekszünk. Majd a tett megértéssé válik.

10. A felelősségvállalás törvénye

Ha megállapítottuk meddig terjed a felelősségünk, képesek leszünk eleget tenni kötelességeinknek és elengedni azokat a dolgokat, amelyekért nem mi vagyunk a felelősek. Így több örömünket lelhetjük abban, ha támogatjuk embertársainkat, és harmonikusabb együttműködésen alapuló kapcsolatot létesíthetünk velük.

11. Az önfegyelem törvénye

Legbiztosabban az önfegyelem által tehetünk szert a nagyobb szabadságra és függetlenségre, mivel általa elérhetjük azt a szakértelmet és a tudás azon mélységeit, melyek által több lehetőség nyílik meg az életünkben.

12. A hit törvénye

A hit törvénye azon a felismerésen alapul, hogy mindannyian többet tudunk annál, amit valaha is olvastunk, hallottunk vagy megtanultunk. Többet tudunk, mivel többek vagyunk. Közvetlen kapcsolatban állunk az egyetemes tudással – csak figyelnünk és bíznunk kell.

13. A minták törvénye

Minden szokás és minta, tartsuk azt akár jónak vagy rossznak, a legjobb szándékunk ellenére addig ismétli önmagát, amíg valamit máshogy nem teszünk, hogy megtörjük azt.

14. Az egyensúly törvénye

Az egyensúly kozmikus, biológiai és személyes szinten egyaránt érvényes ránk – testünkre, elménkre és érzelmeinkre -, emlékeztetve minket arra, hogy minden cselekedetünket képesek vagyunk túlzásba vinni és elhanyagolni is. Ha személyes ingánk kilendül az egyik irányba, végül elkerülhetetlenül vissza fog térni a másik oldalra.

15. A ciklusok törvénye

A természet a nappalhoz és az éjszakához vagy az évszakok váltakozásához hasonló ciklusok szerint létezik. Az évszakok nem siettetik egymást, ahogy a felhők sem versenyeznek a széllel. Minden a maga idejében történik meg és minden jelenségben megvan az ideje a növekedésnek és a fogyásnak. Minden ami felemelkedik, alá is hanyatlik, és ami aláhullott, egyszer újra felemelkedik. Ez a ciklusok alapelve.

16. A magasabb rendű akarat törvénye

Elkülönült énünk és kicsiny akaratunk szempontjából elfogadott dolog, ha saját vágyaink és érdekeink szerint cselekszünk. De ha megadjuk elkülönült énünket és kicsiny akaratunkat egy magasabb rendű akaratnak, ha hagyjuk, hogy az irányítsa az életünket.