2021-12-02

Aktuális Energiák: Beavatások ideje

A Nap a Skorpióba lépett, hogy a Fényt levigye az Alvilágba, és megvilágítsa azokat a mélyebb valóságokat, amelyek a láthatón túli világból szövögetik életünk mintázatait.

A Nap bevilágít létezésünk mélyebb rétegeibe, hogy fény derüljön a történéseink, cselekedeteink, késztetéseink mögöttes okaira.

A Skorpió egyik vezérlőelve, hogy “Semmi nem az, aminek látszik.” Életünk minden megnyilvánult részének van egy megnyilvánultalan része, amelyről általában nincs tudomásunk, de amely mégis minden megnyilvánulásunk és minket érintő élmény, esemény gyökere.
A Skorpióhoz tartozik a halál, mint az életünk egyik legnagyobb beavató misztériuma.
A Beavatás a Halhatatlanságunkba.
A halál önmagával tanít, nem kell tudnunk hozzá semmit, nem kell spirituálisnak lennünk, nem kell tanfolyamot végeznünk ahhoz, hogy felismerjük általa a leglényegesebbet. Azt, hogy a testünk, a felépített identitásunk, a megszerzett anyagi javaink, az elért sikereink, az összes felhajtás az egyéniségünk körül egy pillanat műve alatt megszűnhet létezni. És ez a pillanat mindannyiunk számára eljön valamikor.
Vagyis az egyetlen, ami az életünkben fontos és értékes az a jelen pillanatnak az érzékelése, amelyben az Élet áramlik bennünk és rajtunk keresztül, függetlenül attól, hogy mi történik velünk. Mert mindaz, amivel az identitásunkat védjük, építjük elkerülhetetlenül el fog múlni.

A Skorpió minőség által szembesülhetünk a formai világ megtarthatatlanságával, hogy a mulandó világon túli dimenziókkal összekapcsolódjunk, hogy elkezdjük kutatni azt a részünket, amelyet nem érinthet a mulandóság árnyéka.
Botos Orsolya

error: Védett tartalom!