2021-10-28

A 7 ezoterikus törvény! Ha betartod: Elér a Siker és a Gazdagság!

Az élet 7 törvénye a spirituális tanító szerint

Az ezoterikus világnézet alapja az a hit, hogy tudatunkkal teremtjük a valóságot. Na de hogyan vonzhatjuk be a boldogságot az életünkbe? Íme a vonzás 7 törvénye!

A sikernek sok arca van: az anyagi gazdagság csak az egyik összetevője, a jó egészséget, az erőt, az életkedvet, a kapcsolatok kiteljesítését, a kiegyensúlyozottságot, lelki békét is magában foglalja. Deepak Chopra, a világhírű spirituális gondolkodó könyvében gyakorlati tanácsokat ad a boldogság eléréséhez. A siker és a gazdagság ugyanis nem feltétlenül a kemény munka eredménye – sokkal inkább az alábbi hét ezoterikus törvények köszönhető.

1. törvény
A meditáció ereje
A tudat a létezésnek van egy olyan tere, ahol még minden lehetséges. Ha ráébredünk, hogy kik is vagyunk valójában, akkor az önismeretben bármely álmunk beteljesítésének képességét is felfedezzük. Felgyorsult életvitelünkben és az élet zajában azonban nehéz meghallanunk a belső hangot, a hitünket, reményünket pedig gyakran rombolják kétségek, szomorúság, negatív gondolatok, előítéletek. Épp ezért fontos, hogy mindennap szánjuk félórát az egyedüllétre, a befelé figyelésre. Ha így teszünk, ez a csendes meditáció idővel felfedi igazi önvalónkat.

2. törvény
Dinamikus változások
Ezt az adás-törvényének is nevezi Deepak Chopra. A világegyetemben semmi sem statikus, testünk is állandó kölcsönhatásban áll annak anyagával, energiánk pedig a kozmikus energia megnyilvánulása. A bőség a javak áramlását jelenti, a pénz pedig az életenergia jelképe, amelyet adunk és kapunk. Ha tehát megakasztjuk a pénz áramlását – még ha a saját vagyonunkat szeretnénk is megtartani – akkor ennek az energiának a működését gátoljuk, ami előbb-utóbb veszteséghez vezet a fizikai síkon is…

3. törvény
Ok és okozat
A karma egyszerre ok és következmény, mivel minden cselekedetünk hatásokat vált ki, amelyek ugyanolyan töltéssel visszatérnek hozzánk. Mindenki ismeri a mondást: Ki mint vet, úgy arat. Ha boldog életet akarunk élni, akkor meg kell tanulnunk a boldogság magjait elhinteni. A karma tehát magában foglalja a tudatos döntéshozatalt. Amikor választanunk kell, álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel magunknak a kérdést: a döntésem boldogságot hoz számomra és a körülöttem élők számára?

4. törvény
A legkisebb erőfeszítés
Megfigyelhetjük, hogy a természetben minden a legkisebb erőt alkalmazza. A fű nem akar nőni, épp csak nő. A hal nem törekszik úszni, épp csak úszik… A védikus tanításban, az ősi indiai eszmerendszerben ezt az alapelvet a kevesebb tevékenység, több megvalósítás törvényeként ismerik. Eszerint csak hagynunk kell megtörténni a dolgokat, az akarat pedig csak elképzelésként kell, hogy jelen legyen az életünkben.

5. törvény
Vágy és szándék
A világegyetemben minden információ és energia, annyi a különbség a létezők között, hogy más koncentrációban és alakzatban áll össze bennünk e két tényező. Az ember mégis kivételezett entitás, hiszen rendelkezünk idegrendszerrel, amely képes felfogni az energiaáramlást. Ez gondolatok, érzések, ösztönök, intuíció formájában jelenik meg a tudatunkban. Nem csak tudatában vagyunk, hanem irányíthatjuk is. Ennek módja a megfigyelés és szándék. Bármire fordítjuk is a figyelmünket, az erőteljesebben növekszik az életünkben. A szándék pedig átalakítja figyelmünk tárgyát. Ennek gyakorlati alkalmazásaként vágyait, céljait vesse papírra, és ezt vigye magával mindennap!

6. törvény
Elkülönülés
Ez az alapelv azt mondja ki, hogy a világegyetemben bármi megszerzéséhez fel kell hagyni az utána való sóvárgással. Persze ez nem azt jelenti, hogy fel kell adni az erre irányuló vágyat vagy szándékot. Arra viszont fontos törekednünk, hogy a görcsös kötődést elengedjük!

7. törvény
Az életcél megtalálása
A dharma egy szanszkrit szó, amely az élet értelmét jelenti. A siker eléréséhez törekednünk kell arra, hogy a magasabb szellemi értékeket kövessük, és megtaláljuk azt, amivel önzetlenül tudunk szolgálatára lenni a világnak. Nem a pénz hajhászása, hanem a magasabb rendű életcél megtalálása vezet a sikeres, elégedett, kiteljesedett élethez.

Forrás: Deepak Chopra: Az élet 7 törvénye