2021-10-17

Az Istennők kártyája

A kártyát a történelem folyamán a Földgolyón tisztelt istennők alakja inspirálta, istennők mítoszait, ábrázolásait alkalmazza a tradicionális tarot szimbolikájára, elismeri a nők korunkbeli igényeit ugyanúgy, mint mitikus múltját.

A tarot jelentős archivuma mindannak, amit a lélek képeinek nevezünk – olyan képek, melyek felfedik azt, amit Carl Jung kollektív tudattalannak nevezett, melyek mélyen a pszichénkben elrejtett archetipikus tapasztalataink tudatalatti áramlatai. A történetek, melyeket ezek a lélekképek elmesélnek nekünk, a mai helyzetünkhöz szólnak, a közös emberi tapasztalatainknak, ahogy megkísérlünk értelmet adni életünknek és a körülöttünk lévő világnak.
A legrégebbi időktől kezdve történeteket és mítoszokat használtak a bölcsesség átadására és a lélek gyógyítására. Amikor úgy érezzük, hogy az életszükségleteink maguk alá gyűrnek, a történetek lehetővé teszik, hogy távolabbról figyelmük meg az eseményeket; amikor túl közel állunk a fákhoz, hogy meglássuk az erdei utat, eltakarják a fényt és nem találjuk a haza vezető utat.

A tarot szimbolikája ősrégi és rendkívül gazdag, ugyanez mondható el az istennők mítoszairól is, hiszen ezek az eredeti történetek.

Fölfedik és tükrözik kollektív múltunkat, ezáltal ezek a történetek a történelem fátylán keresztül szólnak hozzánk, és mesélnek nők ösztönös, velük született istenségéről, fennköltségéről és varázslatosságáról.